Nieuws

Selectievoorwaarden De Strijd Der Districten (DSDD)

 Ook dit jaar zijn er weer 3 selectiewedstrijden voor deelname aan DSDD

-Boxtel                     15-12-2019

-Geldrop                  26/12, 29-12-2019

-Panningen Finale      12-1-2020

De wedstrijd van Panningen zal tevens gelden als finale voor het indoor districtskampioenschap mennen 2019/2020.

Om aan de voorwaarden voor deelname aan DSDD te voldoen dienen er 2 van de 3 wedstrijden gereden te worden met een geldige einduitslag. De beste 2 resultaten van je einduitslag zullen meetellen voor een eventuele afvaardiging naar de finale in Ermelo.

Het district kampioenschap in Panningen is men wel verplicht te rijden maar hoeft niet mee te tellen voor de punten.

De Finale in Panningen zal niet meetellen in de einduitslag voor de afvaardiging naar DSDD.

De puntentelling is als volgt ingedeeld:

-1ste plaats   1 punt.

-2de plaats    2 punten

- enz.

Degene met in de einduitslag de minste punten wordt automatisch nummer 1 in zijn /haar rubriek.

Bij een eventuele ex equo zal de wedstrijd in Panningen bepalend zijn en wel de eerste manche zal bepalend zijn voor afvaardiging naar DSDD.

Per rubriek zullen er slechts 2 deelnemers afgevaardigd worden. Indien er een deelnemer verhinderd is of niet wenst of kan deel nemen schuift deze deelname door naar de volgende.

 

Selectievoorwaarden JEUGD voor de indoors en DSDD,

Jeugd menners van 10 tot en met 18 jaar komen in aanmerking voor deelname met een enkel- of tweespan pony of enkelspan paard.

Ieder district mag maximaal zes jeugdige menners afvaardigen.

Deelnemers jonger dan 10 jaar komen niet in aanmerking voor deelname.

Volgens opgave is de jeugd als volgt ingedeeld:

-Enkel pony, vanaf 10 jaar.

-Dubbel pony, vanaf 14 jaar.

-Enkel paard , vanaf 12 jaar.

-Dubbel paard , vanaf 16 jaar.

Alle leeftijden onder de 10 jaar vallen onder de Bixie rubriek.

Deelnemers ouder dan 18 jaar kunnen niet deelnemen aan de reguliere jeugd rubriek maar starten in hun eigen rubriek.

Startkaart is niet noodzakelijk , maar lidmaatschap KNHS wel.

Inschrijven gebeurt via de normale voorwaarden en volgens de reguliere inschrijfprocedure. 


 De Strijd der Districten zal gehouden worden op 2 februari 2020 in Ermelo.

! Rij je niet mee kom dan gezellig onze menners aanmoedigen !


  

Het bestuur van Men District Zuid wenst iedereen prettige kerstdagen, fijne jaarwisseling en een sportief 2020

 


 


     BUITENRIJDEN.NL

 

Wie zijn wij?

Buitenrijden.nl is eenplatform van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS), depaardensportbond van Nederland.

Op de website BUITENRIJDEN.NL is veel informatievinden voor de recreatieruiter. O.a.

-Tips en adviezen

-Kalender met diverse ritten door heel Nederland

-PaardenWelkom

-Contactgegevens van regioconsulenten


Samen sterk voor buitenrijden


Voor meer informatie kijk ook op www.knhs.nl

Het platform wordt medemogelijk gemaakt door HV Polo en NOC*NSF.

Samenwerkingspartners zijnFNRS, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Easygis en de Provincies Limburg,Noord-Brabant, Zuid-Holland, Overijssel en Gelderland.


  

UITNODIGING 

 

Algemene Ledenvergadering KNHS


Mendistrict Zuid 25 november 2019


 Locatie:     

Equestrian Centrede Peelbergen

Travers 5

5967 PL Kronenberg

 

 Tijdstip:20.00 uur 

 

-Agenda ALV najaar 2019 (link)

-Notulen ALV voorjaar 2019 (link)  
VERKIEZINGEN VOORZITTER MENDISTRICT ZUID  2019  


Beste paardensporter,

De KNHS is de sportbond voor alle paardensporters, van de basis tot de top. De KNHS hecht aan korte lijnen en deskundige inbreng vanuit de leden om samen vorm te geven aan het sportbeleid. De mendistrict en hebben belangrijke taken,waaronder de uitrol van landelijk overeengekomen beleid. De voorzitters van de mendistrict en spelen hierin een cruciale rol.

 De eerste termijn van 3 jaar van de huidige voorzitter loopt op 25 november 2019 af. Opdat moment ontstaat conform de Statuten de mogelijkheid om een nieuwe voorzitter te kiezen dan wel om de huidige voorzitter voor een nieuwe termijn van drie jaar te benoemen.De huidige voorzitter is beschikbaar voor een nieuwe termijn.

 Voor de functie van voorzitter van mendistrict Zuid verwachten wij dat de kandidaat:

·        Een sportieve,enthousiasmerende uitstraling heeft, bestuurlijke en leidinggevende ervaring heeft,betrokken is bij de sport in de volle breedte, zowel de recreatieve sport als de wedstrijdsport;

·        Een heldere visie heeft, kan verbinden, nieuw beleid kan implementeren, zich wil verdiepen in het landelijke beleid dat ten behoeve van de paardensportbeoefening wordt ontwikkeld en uitgerold en vervolgens de vertaalslag maken naar het districtsbeleid.

 

De voorzitter heeft een actieve rol in het verbinden van partijen en het ontwikkelen en implementeren van nieuwe activiteiten binnen het district. De tijdsbesteding binnen het mendistrict is afhankelijk van de wijze waarop de kandidaat in samenspraak met zijn collega bestuursleden de taken inricht.

Als je dit aanspreekt en je over de juiste kennis en kwaliteit beschikt, meld jedan nu aan als: Kandidaat voorzitter van mendistrict Zuid.

Je kunt een e-mail met je motivatie sturen naar de secretaris van het mendistrict secretariaat@districtzuidmennen.nl. Een gesprek met de vertrouwenscommissie van het mendistrict maakt deel uit van de procedure. Tijdens de selectieprocedure zal je kandidaatstelling uiteraard vertrouwelijk worden behandeld. 

 

Stem mee! 

De verkiezing van deze bestuursfunctiestaat dit najaar op de agenda. Elk KNHS-lid heeft stemrecht, jij dus ook! Dit geldt niet alleen voor verenigingsleden maar ook voor iedereen ide een rechtstreeks KNHS-lidmaatschap heeft, bijvoorbeeld zoals veel KNHS menbewijshouders hebben.  Je ontvangt uiterlijk 2 weken voor onze najaarsvergadering een e-mail met een uitnodiging tot digitaal stemmen voor de Voorzitter mendistrict Zuid Daarvoor hoef je niet naar de vergadering, maar je kunt het thuis vanaf je eigen computer doen.

 

Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering en bestuursverkiezing!

Graag attenderen wij je op de komende vergadering die plaats vindt op
MAANDAG 25 NOVEMBER a.s. Noteer alvast in je agenda.  Ieder lid is hier van harte welkom.
Meer informatie hierover vind je binnenkort op www.districtzuidmennen.nl. Uiteraard kun je ook informatie krijgen of je mening kenbaar maken via het bestuur van jouw vereniging, waarvan een afvaardiging naar de ALV van het district gaat. 

 

 

Samen zorgen we ervoor dat de mooiste sport van Nederland nog mooier wordt!

 


 

Kampioenen dressuur / vaardigheid Mendistrict Zuid bekend

  

Op zondag 14 juli heeft PSV 'Ons Genoegen' in Prinsenbeek voor de tweede keer de districtskampioenschappen Dressuur en Vaardigheid van Mendistrict Zuid georganiseerd. Het rijden op de perfecte terreinen bleek inderdaad een "waar genoegen" ondanks de harde regen enkele dagen eerder. De weergoden waren de organisatie en deelnemers op deze belangrijke wedstrijddag goed gezind.

Het niveau van de gereden dressuurproeven was volgens de juryleden goed en biedt perspectieven voor de geselecteerden die de Hippiade mogen rijden. De, door parcoursbouwerJeroen Franken, uitgezette vaardigheid was uitnodigend voor de gedurfde rijder.

Het bestuur van Mendistrict Zuid en de wedstrijdorganisatie kijken tevreden terug op de groteopkomst van deelnemers, waardoor de wedstrijd gezellig en spannend was.

Uitslagen

Dressuur:

1Po klasse B:Kampioen Loek van Delft – reservekampioen Ilse Steijvers
1Po klasse L: Kampioen Ellen Wijdenes
1Po klasse M: Kampioen Adrie van der Loo
1Po klasse Z: Kampioen Ellen Wijdenes
2Po klasse L:Kampioen Irma Teunissen
2Po klasse M: Kampioen Frank Brakenhoff
2Po klasse Z: Kampioen Alexandra Deeke
1Pa klasse B:Kampioen Ad Voesenek
1Pa klasse L: Kampioen Piet Peepers – reservekampioen Richard van der Steeg
1Pa klasse M: Kampioen Chantal van Teeffelen – reservekampioen Nathalie Postema
1Pa klasse Z / ZZ: Kampioen Saskia van Heesch

 Afvaardiging Hippiade DRESSUUR  (link)

Vaardigheid:

1Po klasse L:Kampioen Loek van Delft – reservekampioen Sharona van Oers
1Po klasse L (sulky): Kampioen Ellen Wijdenes
1Po klasse M: Kampioen Adrie van der Loo
1Po klasse Z (sulky): Kampioen Ellen Wijdenes
2Po klasse L:Kampioen Nancy Jongenelen – reservekampioen Petra Kruize
2Po klasse M: Kampioen Mirjam Kivits – van Tunhout
2Po klasse Z: Kampioen Alexandra Deeke
1Pa klasse L:Kampioen Marc van Kol – reservekampioen Danielle Eypelaer
1Pa klasse M: Kampioen Peter Coppens

Afvaardiging Hippiade VAARDIGHED (link)
Mendistrict Zuid wenst iedereen nog van Harte Proficiat en veel succes op de HIPPIADE!
 

Presentatie recreatie op ALV 18 maart.


Op de algemene ledenvergadering (ALV) van 18 maart j.l. is er door Henk Meijs een presentatie gehouden over de activiteiten waar onze afdeling recreatie zoal mee bezig is. Deze willen wij jullie niet onthouden vandaar dat deze nu nog gepresenteerd wordt. 


De moeite waard om even te lezen!

Presentatie activiteiten recreatie 2019 (link)


Een van de onderwerpen die hierin aan bod komen is de stimuleringsbijdrage. Op de site onder "Recreatieve ritten en tochten" vindt u hier meer over.

  

DISTRICTKAMPIOENSCHAP SAMENGESTELD MENNEN 2019

Afgelopen weekend heeft onder hoge temperaturen op het mooie wedstrijdterrein van Schijndel het Districtkampioenschap Samengesteld Mennen van Men District Zuid plaats gevonden. We mogen terug kijken op een zeer geslaagd evenement en danken de organisatie van Schijndel voor het organiseren van dit mooie evenement.

Als bestuur willen wij iedereen van harte feliciteren met zijn of haar kampioenschap. Mooie prestatie allemaal!


UITSLAGEN

ENKELSPAN PONY L       1) Loek van Delft         2) Marly Meulendijk
ENKELSPAN PONY M/Z  1) Chantal Boogaarts   2) Jos Gerlings
ENKELSPAN PAARD L     1) John Castelijns2)     2) Shirley Geraets-Moors
ENKELSPAN PAARD M    1) Berry van de Bosch  2) Anouk Houterman
ENKELSPAN PAARD Z     1) Koen van Aarle        2) Wilbrord van den Broek
2-SPAN PONY L              1) Irma Theunissen      2) Frank Visser
2-SPAN PONY M             1) Giel van der Linden  2) Joost Aarts
2-SPAN PONY Z              1) Cas Hendriks           2) Mandy van Delft
2-SPAN PAARD M/Z       1) Saskia van Heesch   2) Michiel Klep
4-SPAN PONY M/Z         1) Chantal Brugmans   2) Marcel de Vries

  

Agenda Algemene Leden Vergadering (ALV) 

1.  Opening

2.  Mededelingen, ingekomen stukken

3.  Notulen ALV november 2018

4.  Voorlezen jaarverslag 2018

5.  Bestuurszaken: Herverkiezing Dorothea Verhulst

                            Aftredend Claudia van den Bosch,

                            Openstaande vacature Penningmeester m/v

6.  Kascontrole 2018

7.  Financieel verslag 2018

8.  Recreatie

9.  Mededelingen menforum

10. Jeugd

11. Dressuur - Vaardigheid

12. Wedstrijdkalender 2019 en voorbereidingen 2020

13. Rondvraag

Notulen november 2018 (link)Hierbij nodigen wij U uit voor de voorjaars ALV,
Deze wordt gehouden op maandag 18 maart,
Locatie: Manege / zalencentrum " De Vijf Eiken"
             Oosterhoutseweg 55
             5121 RE Rijen
Aanvang 20.00 uur

 

Profielbestuurslid voor Mendistrict Zuid

De KNHS is er voor u!

·        De KNHS is de sportbond voor alle paardensporters.

·        De KNHS staat dicht bij de paardensporter. Sterker nog: wij zijn er voor de sporters.

·        Daarom heeft de KNHS een nieuwe opzet gekregen: kortere lijnen, meer inspraak.

·        De KNHS wil deskundige inbreng vanuit de regio’s om samen vorm te geven aan nieuw sportbeleid, dat leidt tot verdere ledengroei en toenemende sportparticipatie.

·        De huidige penningmeester in Mendistrict Zuid is aftredend en niet herkiesbaar.

 Spreekt dit u aan? Maak dan uw belangstelling voor de functie van

 bestuurslid Mendistrict Zuid kenbaar bij het bestuur van het mendistrict.

 Het bestuurslid wordt op traditionele wijze gekozen door de algemene ledenvergadering van de regio. Sterke voorkeur gaat uit naar een kandidaat die de functie van penningmeester op zich wil nemen. Een herverdeling van de onderlinge taakverdeling binnen het bestuur, in dit geval het penningmeesterschap, behoort tot de mogelijkheden. De algemene ledenvergadering waarop de verkiezing zal plaats vinden is op 18 maart 2019.

 Heeft U de juiste kennis en kwaliteit in huis?

 Bent U de persoon, die:

·        bestuurlijke ervaring heeft;

·        affiniteit heeft met het financiële reilen en zeilen van een vereniging en de bereidheid heeft om de dagelijkse in- en uitgaven van het Mendistrict te doen (voor balans, verlies- en winstrekening e.d. kunnen derden ingehuurd worden);

·        een inspirerende, empathische en resultaatgerichte attitude heeft;

·        een uitgebreid netwerk heeft, waardoor u weet wat er leeft,en een netwerker bent naar de stakeholders in uw regio;

·        boven de partijen staat, een strategische visie heeft, niet in details vervalt en het totaalbelang laat prevaleren boven deel- of privébelangen;

·        samen met de andere regiobestuursleden als een team wil opereren om de sport, zowel wedstrijdgericht als recreatief gericht, in de regio een ‘boost’ te geven;

·        tijd en energie in deze rol binnen uw sportbond wilt steken;

·        in het bezit is van een auto en rijbewijs.

·        Kandidaten die kennis en bereidheid hebben om regelmatig de website van het Mendistrict te wijzigen en aan te vullen en de Facebookpagina te beheren worden nadrukkelijk gevraagd om te solliciteren.

Ja,ik ambieer deze functie!

Stuur dan een e-mail voor 24 februari 2019 naar de secretaris van Mendistrict Zuid,Dorothea van der Hulst via mail secretariaat@districtzuidmennen.nl. Zet daarin waarom U denkt dat U de geschikte persoon voor deze functie bent. Een sollicitatiegesprek is onderdeel van de selectieprocedure.

Wilt U meer weten over deze functie ? Neem contact op met de voorzitter van Mendistrict Zuid, Wilfried Lempens, via mail w.Lempens@lempensheftrucks.nl of telefonisch 06 53 23 57 21.


STRIJD DER DISTRICTEN,

Zondag 3 februari 2019 is het dan zover..... District Zuid zal vertegenwoordigd worden door : Enkelspan pony:* Brigitte Janssen * Gracelaine de Ridder Tweespan pony:* Frans Marijnissen * Nick Geans Vierspan pony:* Nick Weyntjens * Kenny Kanora Enkelspan paard:* Arie Dibbits * Arno van den Brand Tweespan paard:* Carlo Vermeulen * Jonas Corten Jeugdmenners:* Eline Kalmthout * Job Steijvers * Ilse Steijvers * Jur Baijens * Djanai Impelmans * Dirk Bastiaansen Wij wensen iedereen heel veel succes !!

NAMENS HET BESTUUR VAN DISTRICT ZUID,

WENSEN WIJ IEDEREEN EEN GEZOND, GEWELDIG, FANTASTISCH 

EN BOVENAL EEN SPORTIEF 2019 MET VEEL MENPLEZIER.
OPROEP JEUGDLEDEN.

We willen deze winter (2018/2019) weer gaan starten met de jeugdlessen. Wil je, je daar voor opgeven of wil je meer informatie dan kun je een mail sturen naar Frank Vissers. info@vissers-klusbedrijf.nl  


Succesvol KNHS kampioenschap in Harich- Gaasterland

In het weekend van 7 en 8 september zijn er verschillende rijders van Zuid naar het verre Noorden afgereisd om deel te nemen aan het KNHS kampioenschap. Deze rijders hebben er een heel jaar hard voor gestreden om daarvoor geselecteerd te worden. Dit is op zich al een mooie prestatie !! En Zuid kwam dan ook geweldig uit de bus met volop medailles. De winnaars zijn : * enkelspan pony M: 3de Ronald Looijmans * enkelspan paard M: 1 ste Arie Dibbits, 2de Leonne van Gestel, 3de Piet Peepers * 2 span pony M: 1ste Anneke Cremers, 2de Giel van der Linden * 2 span paard L: 1ste Gradjan Buss, 2de Jonas Corten * 4 span pony M: 2de Nick Weytjens, 3de Chantal Brugmans * tandem pony M/Z: 1ste Hanne-Louise de Koning. Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd !!!
De Jeugd heeft de toekomst !!

Afgelopen weekend (aug 2018) heeft de jeugd van district Zuid gestreden tijdens de promotie wedstrijd bij Steenhof Stables in Oirschot. Dit werd samen verreden met het NK pony mennen. We hebben 5 fanatieke men(nst)ers afgevaardigd om hieraan deel te nemen. Dit was een super mooi initiatief wat best vervolg mag krijgen binnen de KNHS. Deelnemers waren: Dirk Bastiaansen Jordy van der Wijst Jur Baayens Eline Engelen Sam Couwenberg. Als team zijn ze op een mooie derde plaats terecht gekomen en ze hebben allemaal op zijn best gestreden.

 
Alle deelnemers en teams een hele dikke pluim !!
Oproep aan de deelnemers van het kampioenschap klasse L-M

We willen een oefenavond organiseren voor de deelnemers als er voldoende animo  voor is. De datum is al wel bekend omdat het kort dag is willen we het houden op maandag 27 augustus. We zijn nog in onderhandeling met de locatie dus verdere info volgt. Heb je interesse, dan kun je een mailtje sturen naar : info@vdbstables.nl